Your SEO optimized title page contents

 

SMART MONEY INVESTMENT

...DE WEG NAAR FINANCIËLE VRIJHEID

U bevindt zich hier: Home » Service » De Valutamarkt

De Valutamarkt/Forex

De valutamarkt wordt ook wel de Forex- of Spotmarkt genoemd. Forex staat voor Foreign Exchange. De handel in buitenlandse valuta. Het principe is hetzelfde als bij een wisselkantoor. U wisselt bijvoorbeeld Euro’s in voor Amerikaanse Dollars. Er is dus altijd sprake van het kopen of verkopen van een muntsoort ten opzichte van een andere muntsoort. In de valutahandel spreken we dus altijd over valutaparen.
In het voorbeeld van de Euro ten opzichte van de Amerikaanse Dollar is de notatie op de virtuele valutamarkt EURUSD.
Het fijne van de valutamarkt is dat het overzichtelijk is, zo handelen wij bij Smart Money Investment in 24 verschillende valutaparen. We hoeven niet, zoals in de aandelenmarkt, te kiezen uit duizenden verschillende soorten aandelen.

SMI valutamarkt

Een ander voordeel is dat de valutamarkt de grootste financiële markt/beurs is in de wereld. De gemiddelde dagelijkse omzet is ruim 6 biljoen dollar. Dat betekent 24 uur per dag wisselende koersen tussen de valutaparen. Het biedt daardoor veel kansen voor handelaren om daarop te anticiperen.
De tijdszone van 24 uur kunnen we grofweg verdelen in drie tijdzones, Azië, Europa en Amerika. Waarbij de Europese en Amerikaanse tijdzone de meest actieve tijdzones zijn. Daarin worden de meeste orders verwerkt. Alle handel is uitsluitend digitaal, er is geen fysieke beurs. Hoewel London, Sydney, Tokio en New York de grootste locaties zijn waar de handel zich afspeelt.

Wat moet u weten over Forex

Openingstijden:

De valutamarkt is 24/7 actief. Maar omdat de koop- en verkooporders verwerkt worden door de brokers zal tussen vrijdagavond 23:00 uur en zondagavond 23:00 uur geen handel mogelijk zijn, er worden dan geen orders verwerkt

Spread:

Bij elk valutapaar is er sprake van een biedkoers en een laatkoers, net zoals bij een veiling. Het verschil tussen de bied- en laatkoers wordt de spread genoemd ofwel de transactiekosten. De grootte van de spread is verschillend per valutapaar en die varieert over de dag. Dit heeft onder andere te maken met de populariteit van een valutapaar, maar ook andere factoren zoals nieuwsberichten kunnen hierop invloed hebben.
De verdiensten van een broker zitten onder andere in de spread. Bij elke order die verwerkt wordt, of het nu een koop- of verkoop betreft, wordt de spread betaald door de handelaar. Voor u is dit goed om te weten. Want telkens als wij een order plaatsen zult u in eerste instantie een negatief saldo zien op uw handelsrekening. De kosten voor de spread. De spread grootte kan variëren van 0,1 pip tot wel 30 pips of meer.

PIP:

Pip staat voor Price Interest Point. Het meet het verschil in de wisselkoers van een valutapaar. Bij de meeste valutaparen kijken we naar de koersverandering van het vierde decimaal (de Japanse Yen is daarop een uitzondering). Als voorbeeld kijken we naar de koers van de EURUSD. Stel de verkoopkoers (laatprijs) is 1.2059 en de koopkoers (biedt prijs) is 1.2060. Het verschil is dan 1 pip of wel 0,0001.
De waarde van een pip kan variëren en is afhankelijk van de ordergrootte, ofwel de lot grootte (Lot-size)

Lots:

De ordergrootte of wel positie grootte per trade wordt uitgedrukt in Lots. De valutamarkt kent drie typen:
Een micro-, mini- en standaard-lot. We zetten ze hier even voor u uiteen:

  • 1 micro lot = 0,01 en vertegenwoordigt een waarde van ongeveer € 0.10,- /pip
  • 1 mini lot = 0,1 en vertegenwoordigt een waarde van ongeveer € 1.0,- /pip
  • 1 standaard lot = 1,0 en vertegenwoordigt een waarde van ongeveer € 10,- /pip

De waarde per lot kan variëren per valutapaar. Bij een koop- of verkooporder aan de broker geven we de lotgrootte aan waarmee we willen handelen.

Bijvoorbeeld: verkoop EURUSD bij koers van 1.2050 met een positiegrootte/Lot-size van 1 micro lot.
Indien de koers daalt naar 1.2000 en we onze positie sluiten dan is het verschil tussen het openen en sluiten van de order 50 pips de winst, in dit voorbeeld, het verschil in de koperprijs ofwel 50 pips. Omdat we handelen met 1 micro lot (10 cent/pip) is de winst € 5.,- (de werkelijke winst is iets lager in verband met de spread).
Stel dat we in plaats van 1 micro lot met 1 mini lot hadden gehandeld dan was de winst € 50,- geweest, etc.

Wij kunnen ons voorstellen dat deze informatie u “boven uw pet gaat” zeker indien u geheel geen ervaring heeft met handelen in de financiële markten of in Forex specifiek. Voor het aansluiten bij onze service hoeft u dit gelukkig allemaal niet te weten. Wij nemen u alles uit handen, doch deze informatie geeft u wel meer inzicht in hetgeen wij doen en over de informatie op uw handelsrekening.

Margin:

Margin is de borg die de broker vraagt per opgegeven order. De margin vereisten verschillen per broker en zijn mede afhankelijk van de toegepaste hefboom.
Ter indicatie (bij een hefboom 1:200), is de borg voor 1 micro lot € 20,-/ 1 mini lot € 200,-/ 1 standaard lot € 2000,-
Bij het sluiten van een openstaande positie zal de borg verrekend worden met de winst of verlies van de trade en het verschil direct worden bij- of afgeschreven op uw handelsrekening.

U zult begrijpen dat het aantal te openen posities gelimiteerd wordt door de gekozen positie grootte/ lot size.
Indien u niet voldoet aan de minimale margin vereisten op uw handelsrekening dan kunt u een “margin call” van de broker verwachten. De broker verzoekt om extra geld bij te storten om aan de minimale margin eisen te voldoen. Ook is dit mogelijk door winstgevende posities te sluiten. Een margin call kan ontstaan door te veel openstaande verliesgevende posities.

Hefboom:

Handelen in Forex heeft grote voordelen doordat het gebruik maakt van “leverage”, een hefboom.
Dit betekent dat je met relatief weinig geld op de handelsrekening toch met grotere posities kunt handelen. De hefboom is een verhoudingsgetal en wordt bijvoorbeeld uitgedrukt als 1:200. Dat betekent dat met € 2000,- op de handelsrekening met een waarde van € 400.000,- op de valutamarkt kan worden gehandeld of wel met maximaal 4 standaard Lots of 40 mini Lots of 400 micro Lots.

De handelswaarde per lot is:

  • Micro: 1.000 van een bepaalde valuta
  • Mini: 10.000 van een bepaalde valuta
  • Standaard: 100.000 van een bepaalde valuta

 

De praktijk en wat u moet weten:

Onze professionele handelaren analyseren dagelijks de koersbewegingen van alle valutaparen. Om rendement te maken is het handelsprincipe eigenlijk heel simpel. Kopen wanneer een koers laag staat en verkopen wanneer een koers hoog staat. U snapt dat de praktijk weerbarstiger is, de koersen bewegen namelijk niet in een rechte lijn omhoog of omlaag. Het exact bepalen van een top of bodem is dan ook erg lastig, zelfs voor ervaren handelaren.
Daarom worden koop- en/of verkooporders vaak in een bandbreedte geplaatst rondom een te verwachte top of bodem. Dit effect ziet u terug op uw handelsrekening aan de open verliesgevende posities.
Wij kunnen ons voorstellen dat u hiervan schrikt zeker als u voor het eerst mee doet en verder geen ervaring heeft met handelen in de financiële markten. Die verliesgevende posities zullen positief worden indien de markt van richting verandert in de richting waarop is geanticipeerd.

Laten wij dit verduidelijken aan de hand van het volgende voorbeeld (de getallen zijn hypothetisch):

Stel de geanticipeerde top ligt bij de koersprijs van 100. We willen verkopen op de top. Daarom geven we een verkoop (Sell) order door aan de broker, verkoop x lots zodra de koers op 100 staat. Echter in plaats dat de koers omdraait naar beneden bij 100, stijgt die verder door naar 120. We staan nu dus 20 punten in het “rood”. Niet zo heel fijn, maar er is pas sprake van verlies als de open verliesgevende positie wordt gesloten.
We verwachten nog steeds een daling en daarom houden wij de verkoop positie open. Helaas stijgt de koers nog verder door naar 140, het zichtbare verlies op onze handelsrekening loopt daardoor ook verder op. We blijven overtuigd van onze analyse en verwachten nog steeds een ommekeer van de koersrichting, het keerpunt blijkt echter hoger te liggen dan verwacht. Bij 140 zien we tekenen in het koerspatroon van een mogelijke daling, de koers staat op 130. We geven een tweede verkooporder bij 130 en zien vervolgens de koers dalen naar 80.
Onze eerste verkooporder staat nu ineens in het “groen” met een winst van 20 punten (huidige koers t.o.v. verkoop koers). De tweede verkooporder doet het zelfs nog beter, die staat ruim in de plus op 50 punten winst.

Met dit voorbeeld willen wij aantonen dat uw handelsrekening mee fluctueert met de koersbewegingen. Wij vragen uw vertrouwen in onze kennis, ervaring in de valutahandel als ook in onze succesvolle handels strategieën. Laat ons datgene doen waar wij goed in zijn en laat u niet te veel leiden door de fluctuaties in uw handelsrekening. Vooral voor die posities die langer open staan (dagen of weken).
U kunt altijd voor vragen hierover met ons contact opnemen.