Your SEO optimized title page contents

 

SMART MONEY INVESTMENT

...DE WEG NAAR FINANCIËLE VRIJHEID

U bevindt zich hier: Home » FAQ

Waarom geeft de bank dit rendement niet?

Het doel van een bank is om zelf rendement te maken. Het is geen doel van de bank om u financieel onafhankelijk te maken. De bank maakt hoge rendementen vanuit doorberekenen van kosten en vanuit de handel. Het rendement van de bank komt van uw geld, niet van eigen vermogen. Na de verdienste van de bank zelf, bent u als klant pas aan de beurt. De hoofdverdienste is eenvoudig: het berekenen van kosten voor iedere actie. Dit gaat eerst van uw vermogen af en de rest is voor de beleggingen. U begint bij banken en institutionele beleggers dan ook altijd met een achterstand.
Banken en financiële instellingen hebben verder te maken met wettelijke restricties zowel nationaal als Internationaal waardoor het belang van u als klant niet altijd voorop staat.

Kan ik de winst (periodiek) opnemen?

Ja, u kunt de winst opnemen wanneer u dit wenst. Echter, als uw doel is om een passief inkomen te creëren dan is het slimmer om uw geld voor u te laten werken. Hoe langer u de winsten laat staan op uw handelsrekening, des te groter het rente-op rente-effect zal zijn. U krijgt niet alleen winst over het ingelegde startkapitaal, maar ook winst over de bijgeboekte winsten (compounding). Daardoor zal uw kapitaal steeds sneller gaat groeien. Daarom is het advies om spaargeld te gebruiken dat u niet direct nodig heeft. Bij voorkeur de eerste drie jaar niet. Daarna kunt u overwegen zowel winst op te nemen en tegelijkertijd uw account door te laten groeien.

Moet ik belasting betalen over mijn winst?

U betaalt over de winst geen inkomstenbelasting. Het is namelijk winst uit vermogen. De koerswinst is nettowinst en wordt direct op uw handelsaccount bijgeschreven. Afhankelijk van uw persoonlijk totaal vermogen kan het zijn dat u verplicht bent tot betaling van vermogensbelasting. Op dit moment is dat 1.2% (fictief rendement) over uw totaal vrij beschikbaar vermogen (na aftrek van schulden en na aftrek van de vrije voet). Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de belastingdienst. 
De succesvolle strategie van Smart Money Investment zorgt ervoor dat de rendementen beduidend hoger liggen dan het fictieve rendement van de overheid, waardoor uw kapitaal toch blijft groeien.

Welk risico neem ik met traden?

Voor ieder financieel product geldt: geen winst zonder risico. Dit geldt ook voor het handelen in de valutamarkt. Echter, de risico’s zijn wel goed te managen. Daarop zijn onze strategieën ontwikkeld, zodat er sprake is van beheersbare risico’s. Iedere strategie heeft een ander risico en daarmee ook een ander rendement. U kunt dit terugvinden bij de strategie beschrijvingen
Graag verwijzen wij u in deze ook naar onze disclaimer.

Kan ik bijstorten?

Bijstorten op uw handelsrekening kan altijd. U bent de enige die volledige zeggenschap en vrijheid heeft om te doen met uw kapitaal wat u wilt. Indien u tijdelijk extra geld wilt wegzetten is het voordelig om dit op uw handelsaccount te doen. Hierbij kan het van belang zijn uw instellingen (de positie grootte / aantal Lots) opnieuw te herzien. Dit geldt ook indien u later het geld weer opneemt. Bijstorten is een uitstekend initiatief om uw account sneller te laten groeien in verband met het rente-op rente-effect.

Kan ik met een groter risico mijn winst verhogen?

Meer risico kan inderdaad meer winst opleveren. Maar tegelijkertijd ook meer verlies.
De menselijke emoties als angst en hebzucht spelen een belangrijke rol bij handelen op de financiële markten. Door onze strategieën te volgen proberen wij dit juist voor u uit te sluiten. 
Toch kunnen wij ons voorstellen dat bij gestage kapitaalgroei dit u niet snel genoeg gaat. En dat hierdoor emoties toch een rol gaan spelen en u de neiging krijgt om meer risico’s te nemen door met grotere posities (aantal Lots) te willen handelen, dit in verhouding tot uw kapitaal op uw handelsrekening.
Wij raden u dit ten sterkste af. De praktijk leert ons dat een verlies moeilijk, zo niet onmogelijk te herstellen is. Ons advies is ervoor te zorgen dat u altijd kunt blijven handelen. Kleinere winsten maken samen grote winsten, grote verliezen betekent vaak einde oefening. U heeft echter de vrijheid om af te wijken van de strategie instellingen. U handelt te allen tijde op eigen risico.

Kan ik mijn gewone spaarrekening ook gebruiken?

Nee, de spaarrekening van de bank is geen handelsrekening. U krijgt een vergoeding in de vorm van rente over uw spaarrekening omdat uw geld wordt gebruikt als werkkapitaal. Hiermee kan de bank o.a. zelf direct handelen op de financiële markten. U snapt dat het hebben van een eigen handelsrekening voor u veel voordeliger is om zelf direct op de financiële markten te kunnen handelen. Uitgaande van het feit dat u hiervan zelf kennis heeft of dat u dit uitbesteedt aan derden zoals Smart Money Investment. Onze professionele handelaren beschikken wel over deze kennis en u kunt daar nu (met de recent ontwikkelde technologieën) van profiteren door uw vrij besteedbare geld op een handelsrekening te zetten. En door middel van onze succesvolle strategieën meer rendement maken over uw spaargeld.

Ik maak winst en zie tegelijk dat ik negatief sta op één of meerdere handelspositie, moet ik wat doen?

Nee, u hoeft niets te doen, behalve vertrouwen hebben in onze strategieën. Wat u ziet is het volgende.
Op uw handelsrekening ziet u alle openstaande- en gesloten posities. De openstaande posities / de trades fluctueren mee met de koersbewegingen in de markt. Met als gevolg dat ze een periode op winst kunnen staan, en dan soms weer even op verlies. Dit is de theoretische winst of verlies. Er is pas sprake van gerealiseerde winst of verlies indien een open positie wordt gesloten.
Ter verduidelijking: De theoretische winst en/of verlies is te vergelijken met een winkelvoorraad. U heeft ingekocht op basis van verkoopverwachtingen. De verkoopprijs fluctueert door vraag en aanbod in de markt. Indien de vraag achterblijft zult u waarschijnlijk de verkoopprijs naar beneden bijstellen om zo toch omzet en winst te genereren. Indien de vraag geheel uitblijft dan zou u kunnen besluiten om onder de inkoopprijs te verkopen om zo van de slecht lopende koopwaar die u nog op voorraad heeft af te komen. U neemt dus verlies. U kunt ook besluiten de koopwaar zolang op voorraad te houden totdat de vraag weer aantrekt en zodoende alsnog de koopwaar met winst te verkopen. De voorraad had dus een periode een negatieve waarde op de balans. Vergelijkbaar met datgene wat u ziet op uw handelsrekening.

Mag ik zelf ingrijpen door posities te sluiten?

Ja, u heeft de vrijheid om in te grijpen wanneer u wilt. Of dat altijd verstandig is laten wij aan u over. Indien het hier om een open winstgevende positie gaat dan is dat natuurlijk prima. Maar wellicht doet u uzelf dan iets te kort omdat de winst verder kan oplopen. Wij begrijpen de behoefte en de emoties om in te grijpen. U moet zich dan wel realiseren dat u afwijkt van onze succesvolle strategieën en daarmee ook de te verwachten rendementen. Zolang de koppeling actief is loopt de handelsstrategie gewoon door. Er zullen dus nieuwe posities op uw handelsaccount worden ingenomen.

Ik heb direct mijn spaargeld nodig, kan dat?

Ja, dat kan op ieder moment. Maar afhankelijk van de gekozen strategie zijn er wel zaken waarmee u rekening moet houden. Die worden met name gedicteerd door de broker (margin) vereisten. Meer informatie hierover kunt u lezen in de toelichting bij de verschillende strategieën. Komt u er niet uit en heeft u hulp nodig neemt u dan even contact met ons op.

Wat is precies compounding?

Compounding ofwel het rente-op rente-effect is volgens Einstein het achtste wereldwonder.
Een simpel voorbeeld: Stel u heeft €1,- en stel dat dit door rente iedere week verdubbelt. Zonder compounding, is dit na twee weken €2,- en na 10 weken €11,-.
Met het compounding effect is uw €1,- na 10 weken €1024. Het verschil verklaart de kracht van compounding!
Indien uw doel is uw vermogen te laten groeien en financiële vrijheid of onafhankelijkheid te creëren dan zult u slim met uw geld moeten omgaan. Compounding in combinatie met onze strategieën is hiervan een voorbeeld.

Niemand heeft, behalve ikzelf, toegang tot mijn handelsrekening en toch vinden er mutaties plaats buiten mij om, hoe kan dat?

Door de koppeling van uw handelsaccount aan die van ons worden uitsluitend en alleen de aan- en verkooporders in real-time doorgegeven. Dit alles gaat digitaal en geheel automatisch. De winst of het verlies van iedere trade wordt direct na sluiting bij- of afgeschreven.
Er is dus een duidelijke scheiding in de mutaties op uw handelsrekening; of door het handelen of door uzelf, door geld te verplaatsen tussen uw handelsrekening en uw gewone bankrekening.

Wat is het verschil tussen Forex en handelen in aandelen?

Het belangrijkste verschil is dat aandelen tot de eigendommen van een bedrijf horen. Dit eigendom heeft een waarde en kan jaarlijks winst geven. De waarde wordt mede bepaald door het succes van de onderneming maar ook door de emotie van de markt (hype).
Door dit laatste is de werkelijke waarde veelal niet representatief. Als u aandelen in bezit heeft dan bent u deels een stukje eigenaar van het bedrijf en heeft u beperkte of geen invloed op de bedrijfsvoering. U heeft een behoorlijk kapitaal nodig om een aandelenportefeuille samen te stellen. De waarde van een aandeel kan volledig verloren gaan mocht een bedrijf in diskrediet komen bij beleggers of omdat er sprake is van een faillissement.

De handel in aandelen berust op vraag en aanbod in de markt. Bij geen vraag naar een aandeel, kunt u deze moeilijk tot niet verkopen. U heeft keuze uit duizenden verschillende aandelen. De percentuele winst op een aandeel wordt meestal gerealiseerd door het aandeel voor een zeer lange periode in bezit te houden (enkele jaren)

Forex is het handelen in vreemde valuta. Ofwel het anticiperen op een stijgende of dalende koers tussen de waarde van twee muntsoorten. Forex biedt veel meer flexibiliteit dan de handel in aandelen. Een koers kan niet naar nul gaan zoals bij aandelen wel mogelijk is. De Forex markt is zeer liquide, doordat het de grootste financiële markt is die er bestaat. Daardoor is er altijd een tegenpartij te vinden voor de realisering van de koop of verkoop. De Forex markt is ook overzichtelijker, er zijn naar schatting ongeveer 150 verschillende valutaparen waarin gehandeld kan worden. Er is relatief weinig kapitaal nodig om te kunnen handelen. Winsten kunnen snel gerealiseerd worden (binnen een dag).

Staat mijn geld veilig?

Uw kapitaal op de handelsrekening valt onder het Europese bankgarantiestelsel. De rekening heeft een dekking tot €100.000,- indien de bank zou omvallen (Barclay Londen).

Kan ik meer dan één handelsrekening op mijn naam openen?

Ja, dat kan. Bij de meeste brokers kunt u tot maximaal vijf handelsrekeningen op uw naam openen.

Wat is het minimum benodigde startkapitaal?

Het minimale bedrag om deel te nemen aan onze strategieën is €2000. Wij hebben hiervoor gekozen om met onze strategieën de risico’s zo af te wegen dat daarmee grotere onvoorziene fluctuaties in de markt opgevangen kunnen worden.

Ik heb geen enkele ervaring met de valutahandel, kan ik wel mee doen?

Ja, dat kan indien u dit uitbesteedt aan een partij die daarin gespecialiseerd is en ervaring heeft. Door met ons “mee te handelen” handelt u exact op dezelfde wijze als onze experts. Door de koppeling van onze handelsrekening aan die van u kopieert u in real-time, onze handelsposities. Onze professionals leven van het handelen en zijn er dus bij gebaat om maandelijks hun eigen handelskapitaal te laten renderen. U profiteert daar dus direct van mee.

Hoeveel bedraagt de performance fee?

De performance fee/winstdeling is 20% voor de Silver en Goud strategie en 25% voor de Platinum strategie.
De performance fee wordt alleen berekend indien er sprake is van winst, dus op basis van no-cure-no-pay. Voor onze service maken wij gebruik van speciale handelssoftware van de firma Spotware.
Aan het gebruik van deze software zijn kosten verbonden. Dit zijn normale handelskosten en deze zijn voor rekening van de deelnemer.

Hoe wordt de performance fee verrekend?

Op basis van de historische performance van iedere strategie afzonderlijk is de minimale verwachte winst bepaald. Op basis van deze minimale winst wordt per trade de verwachte performance fee ingehouden. Aan het einde van iedere maand wordt per strategie de werkelijk gerealiseerde winst bepaald. Dit op basis van het maandoverzicht dat u per e-mail van de broker ontvangt.
Het verschil tussen de gerealiseerde performance fee en de minimale verwachte performance fee (reeds ingehouden performance fee per trade) wordt met elkaar verrekend. Dit geschiedt maandelijks.