Your SEO optimized title page contents

 

SMART MONEY INVESTMENT

...DE WEG NAAR FINANCIËLE VRIJHEID

Disclaimer

Handelen in vreemde valuta’s of elke andere financiële markt kent grote potentiële beloningen, maar ook grote potentiële risico’s. U moet zich bewust zijn van de risico’s en bereid zijn om deze te accepteren om te investeren en te handelen in de valutamarkt (Forex)

Handelen in de valutamarkt is handelen met een hefboomwerking en marge in uw account. Dit impliceert een hoog risico en is daarom niet voor iedereen geschikt. Hefboomproducten kunnen resulteren in zeer grote winsten maar ook in verliezen die uw inleg kunnen overstijgen. Het voordeel van hefboomproducten is dat u met een relatief kleine investering toch met grote posities kunt handelen in de valutamarkt.
Handel daarom niet met geld dat u zich niet kunt veroorloven om te verliezen. Alvorens te beslissen om deel te nemen aan de service van Smart Money Investment of aan een ander financieel product, moet u uw investeringsdoelstellingen, ervaringsniveau en risicobereidheid nauwlettend overwegen. De in het verleden behaalde resultaten van de verschillende strategieën geven geen garantie voor toekomstige resultaten. De mogelijkheid bestaat dat u al uw gelden op uw handelsaccount of meer kunt verliezen. Door toepassing van onze risico management strategieën en door gebruik van “stop-loss” en “limit”- orders trachten wij de risico’s op verlies onder normale marktomstandigheden te minimaliseren. Echter door onmacht, zoals politieke en/of economische events, kunnen de risico’s op verlies drastisch vergroten met als gevolg een totaal verlies van uw account.

Uw handelsaccount valt onder de regels, wetten en disclaimer van de broker. Weest u zich hiervan bewust en laat u zich hierover informeren. Indien uw verlies in uw account de marge-eisen van de broker overstijgen kunt u een “margin-call” verwachten. Als u binnen de gestelde termijn van de broker het verzoek om extra geld op uw account bij te storten niet nakomt, worden alle openstaande posities gesloten. De daaruit voortvloeiende verliezen zijn voor uw eigen risico.

 

Deze website

Voor alle duidelijkheid, een “veilig” handelssysteem of veilige strategie bestaan niet. Niemand kan winst of geen verlies garanderen, ook wij niet.
Hoewel elke poging is gedaan om de nauwkeurigheid op onze website te verzekeren, geven we geen uitdrukkelijke of impliciete garantie op de juistheid ervan. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen. Alle voorbeelden zijn voor illustratieve doeleinden en mogen niet beschouwd worden als beleggings- en investeringsadvies of strategie. Wij zijn niet aansprakelijk voor uw handelen in het algemeen en expliciet in de valutamarkt en voor de daaruit voortvloeiende winsten of verliezen.
Door u te abonneren op onze mailinglijst, nieuwsbrief of door gebruik te maken van de website of onze service wordt u geacht onze disclaimer te hebben geaccepteerd.

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat onze website 24 uur per dag beschikbaar is, maar we kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor disconnectie/storing of anderzijds tijdelijk verbroken internetconnecties waardoor het handelsplatform en/of de kopieer software tijdelijk niet beschikbaar zijn. Schade of verlies dat hieruit ontstaat is voor eigen risico. Door gebruikmaking van onze dienst aanvaardt u deze risico’s. 
De informatie die op deze website wordt verstrekt, is niet bedoeld voor verspreiding aan of door iemand of een entiteit in een jurisdictie of land waar deze verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met de wet of regulering of die ons aan een registratievereiste binnen die jurisdictie of land zou onderwerpen.

Alle informatie, meningen, nieuws, onderzoek, analyses, prijzen of andere informatie die op de website van Smart Money Investment zijn opgenomen, worden als algemene marktreacties verstrekt en vormen geen beleggings- of investeringsadvies. De eigenaren van Smart Money Investment en de website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, zonder uitzondering of beperking tot verlies van geld of winst, die rechtstreeks of indirect kunnen voortvloeien door het gebruik van of het vertrouwen in dergelijke informatie. U moet advies van een onafhankelijke financiële adviseur vragen als u twijfelt.